'Om'
Aryasamaj - Jamnagar
Arya Vir Dal - Jamnagar
YUVAK CHARITRA NIRMAN SHIBIR

(MAY 2004)

Bai kanpatti Daini Kanpatti
Bak Aasan
Bichu Dand
Chakra Dand
Chakraasan
CobraPunch
Dand
Bai kanpatti Daini Kanpatti
Bak Aasan
Bichu Dand
Chakra Dand
Chakraasan
CobraPunch
Dand
Dhanur Aasan
Dhanur Aasan-Chakraasan
Eliphant
Hanuman Dand
Eagle Punch
Kalai Marod
Kamal
Kaman
Katvil
Lathi Rok
Makoda
Matsyasan
Padmasan
Parsavdand
Parvatasan
Patchimotasan
Piramid
Samar Shot
SarDand
Savasan
SuptaChakrasan
Suraksha
T Aasan
Tadasan
Trigar Punch
Triguni Yugpat Mustiprahar
Trikon Aasan
Uthapadashan
Vajrasan
Vilakadi
vrichik Chal
Yoga

Dr Avinash M. Bhatt
Secretary,
Aryavidhyasabha Jamnagar
Shree Dharamveer K. Khanna
President, Aryasamaj &
Aryavidhyasabha Jamnagar
Shree Satpalji Arya
Secretary,
Aryasamaj jamnagar

 

"Aryasamaj Mandir"
Out side Khambhaliya Gate,
Aryasamaj Marg,
Jamnagar - 5.
Phone : 91-288-2550220,2552990
email: info@aryasamajjamnagar.org
website : www.aryasamajjamnagar.org