Aryasamaj jamnagar
Vrushti Yajna 05-7-2009

 


Vrushti yajna 2009 Arya samaj jamnagar

Dated 5.7.2009 during evening time

The Arya Samaj Jamnagar in association with Jamnagar Patrakar (Press) Sangathan have conducted the Vrishti Yajna to help the atmosphere for early rain. Due to difficiency rain in the saurashtra region, the Vrishti Yajna is very essential to attract rain from the cloud.

Shree Kanak Sinh Jadeja (Mayor), Shree Bipinbhai Zhaveri  (Advocate), Shree Harinder bhat Batalwal (Corporation Standing committee’s chairman), Meraman Bhattu ( Jilla  Shikshan talim bhavan), Prafulla Ba Jadeja (P.S.T. branch chairman), Shree Harshaben shah (Principal  Dayanand Kanya Vidyalaya H.S.), Shree Pramilaben Pitroda (Principal Dayanand Kanyavidyalaya Primary). All the staff of school, all the members of aryasamaj and complete patrakar sangathan of Jamnagar were present during full time of yajna

 

Vrushti yajna 2009 Arya samaj jamnagar

 

Chavi Krishna jee Vrushti yajna 2009 Arya samaj jamnagar

Vrushti yajna 2009 Arya samaj jamnagar

Vrushti yajna 2009 Arya samaj jamnagar

Vrushti yajna 2009 Arya samaj jamnagar

Vrushti yajna 2009 Arya samaj jamnagar


Vrushti Yajna

Vrushti Yajna

Vrushti Yajna

 

Back

 

Dr Avinash M. Bhatt
Secretary,
Aryavidhyasabha Jamnagar
Shree Dharamveer K. Khanna
President,
Aryasamaj &
Aryavidhyasabha Jamnagar
Shree Satpal ji Arya
Secretary,
Aryasamaj jamnagar

Address : "Aryasamaj Mandir" Out side Khambhaliya Gate, Aryasamaj Marg, Jamnagar - 5.
Phone : 91-288-2550220
website : www.aryasamajjamnagar.org